A LEXCOM ELECTRICS ZRT. pályázatai

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez benyújtott:

“Kapacitásbővítés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.”
(7522 Kaposújlak, repülőtér 0114/1)

című

GINOP-1.2.16-22-2023-03788 jelű pályázat

a Támogató
döntése alapján,
208 584 950,- Ft
összegű támogatást nyert el!
Támogatás mértéke: 70 %
Projekt tényleges befejezése: 2023.02.28.

Projekt bemutatása: A Lexcom Zrt mint 208 millió forint összegű támogatást nyert el a „Kapacitásbővítés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.”” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program Plusz mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 297 978 500 forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet 2021. december 08-án indított Fischer FCL-7250CD-H3F nagy terek légcserélő berendezések megrendelésével kezdtük meg. Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzésével valósítottuk meg. A projekt kiemelkedően hasznos fontosságú, mert a vállalkozás a meglévő kapacitását szélesítve új, korszerű technológiával rendelkező a jelenlegi tevékenységeinkhez (rendezvényszervezés, épületüzemeltetés, létesítménygazdálkodás) szorosan kapcsolódó és azt kiegészítve rendezvényszervezési feladatok elvégzésére alkalmas eszközökkel egészítette ki.

Vállalkozásunk által nyújtott szolgáltatásra évről évre nő az igény, ezért eszközparkunk bővítésével cégünk fő célja volt a meglévő piaci pozíciónk megtartása és erősítése. Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt új berendezéseket. A projekt keretében beszerzett utolsó eszköz szállítása 2023.02.28-ig bezárólag megtörtént, az utolsó eszköz rendeltetésszerű használatba vételére 2023.02.28-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja. A jelen projekt által fejlesztendő tevékenység hozzáadott-érték növekedési potenciált jelent, mivel a projekt fizikai befejezését követően a vállalkozás növelni fogja szolgáltatásai színvonalát, vállalja a bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedését és bővíti vállalkozói tudását.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Lexcom Zrt-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 208 584 950, – Ft

http://www.szechenyi2020.hu/


A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

“Eszközbeszerzés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.”
(1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. K-440.)
című
VEKOP-1.2.6-20-2020-01083 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
39.500.000,- Ft
összegű támogatást nyert el!

Támogatás mértéke: 69.32%
Projekt tényleges befejezése: 2021.07.30.

Projekt bemutatása: A LEXCOM Electrics Zrt-nél közel 40 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el az „Eszközbeszerzés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.” című – Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. Az 56 978 396 forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet 2020.11.16-án indított eszközök megrendelésével megkezdtük.

Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező épületüzemeltetési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó új eszközök beszerzésével valósítottuk meg.

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt épületgépészeti/ karbantartási feladatok elvégzésére alkalmas eszközöket.

A projekt keretében beszerzett eszközök szállítása 2021.07.30-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.07.30-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezés hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
a LEXCOM Electrics Zrt-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege:
39.500.000, – Ft

http://www.szechenyi2020.hu/

KAPCSOLAT

KAPCSOLAT

Lexcom 

1024 Budapest
Lővőház u. 2-6.
Magyarország

info@lexcom.hu

Lexcom 

1024 Budapest
Lővőház u. 2-6.
Magyarország

info@lexcom.hu

KARRIER