A LEXCOM ELECTRICS ZRT. pályázatai

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

“Eszközbeszerzés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.”
(1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. K-440.)
című
VEKOP-1.2.6-20-2020-01083 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
39.500.000,- Ft
összegű támogatást nyert el!

Támogatás mértéke: 69.32%
Projekt tényleges befejezése: 2021.07.30.

Projekt bemutatása: A LEXCOM Electrics Zrt-nél közel 40 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el az „Eszközbeszerzés a LEXCOM Electrics Zrt-nél.” című – Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. Az 56 978 396 forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet 2020.11.16-án indított eszközök megrendelésével megkezdtük.

Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező épületüzemeltetési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó új eszközök beszerzésével valósítottuk meg.

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt épületgépészeti/ karbantartási feladatok elvégzésére alkalmas eszközöket.

A projekt keretében beszerzett eszközök szállítása 2021.07.30-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.07.30-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezés hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
a LEXCOM Electrics Zrt-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege:
39.500.000, – Ft

http://www.szechenyi2020.hu/

KAPCSOLAT

KAPCSOLAT

Lexcom 

1024 Budapest
Lővőház u. 2-6.
Magyarország

info@lexcom.hu

Lexcom 

1024 Budapest
Lővőház u. 2-6.
Magyarország

info@lexcom.hu

KARRIER